MGC Mútua

Augmentem més del 30% la captació de leads

Mutua General de Catalunya
Redissenyem la web de MGC Mútua amb l'objectiu de convertir-se en el canal digital referent de captació, augmentant la seva capacitat de captar nous leads.
+30%
captació digital
Client
Mutua Genral de Catalunya
Sector
Seguros
Metodologia
User Research
Anar a la web
El desafiament
MGC Mútua és una asseguradora especialitzada en l'assistència sanitària, amb un prestigi i marca d'alt valor afegit que va acudir a Multiplica amb la voluntat de trobar un partner que els ajudés a fer un pas decidit en l'àrea digital perquè fos el seu canal referent de captació.
Què vam fer?
MGC Mútua és una asseguradora singular tant per cartera de productes com per model de comercialització i estratègia de màrqueting. A través d'una immersió profunda en totes les àrees rellevants del negoci de MGC Mútua vam obtenir una visió clara del producte i els seus atributs, i treballem conjuntament l'estratègia digital, els objectius i KPI's. A través de les activitats de research amb usuaris construïm una visió d'usuaris, necessitats, interessos, coneixement previ, procés de decisió i contingut de més valor per dissenyar un discurs comercial web adaptat a les seves necessitats.
Mutua General de Catalunya
Els resultats
1.
Més del 50% dels leads provenen de canals digitals, augmentant en més d'un 30% la captació digital.
2.
Millora de les mètriques de comportament i de retenció en la web.
+30%
captació digital
“La nova web de MGC Mútua va excedir les expectatives de negoci del client i ha convertit a MGC Mútua en un actor digital molt més rellevant capaç de comunicar des de la seva proposta genuïna de valor, multiplicar la captació de leads i disposar d'una plataforma tecnològica sobre la qual construir les futures necessitats de negoci amb confiança”.
Alex Castellote
Consultor Sènior Estratègia en línia & UX en Multiplica i Project Manager del projecte
Destaquem
Impacte positiu
En les xifres de negoci de MGC Mútua i augment del pes del canal.
Capacitat de captació
De nous leads en una companyia amb poca tradició i cultura en accions de màrqueting en línia.
Comunicació clara
De la proposta de valor als clients i els beneficis de MGC Mútua.
Altres projectes
rellevants
Tens un projecte en ment?
Treballem junts