La Casa del Llibre

Repensant com vendre llibres en línia.

Casa del libro
Augmentem en un 30% les conversions de la web de Casa del Llibre a través del redisseny del seu eCommerce per facilitar una millor cerca de llibres segons el model mental de cadascun dels principals arquetips.
+30%
conversió
Client
Sector
Retail y eCommerce
Metodologia
User Research
Anar a la web
El desafiament
Desenvolupar eines potents per brindar una experiència més plaent a l'usuari i aportar millors resultats de negoci.
La Casa del Llibre ens va demanar reconceptualitzar la seva experiència de compra en línia per complet aprofitant el seu procés de canvi d'identitat, així com la seva estratègia comercial en botigues físiques.

El repte consistia a potenciar les vendes, tenir una àrea privada per fidelitzar als seus clients i facilitar una compra més recurrent i crear una nova línia gràfica que emocionés, amb l'objectiu de tenir eines per poder créixer en l'àmbit comercial en el futur.
"Principalment partíem d'un doble desafiament inicial. D'una banda, adaptar la nova estratègia de les botigues físiques a l'entorn digital i, d'altra banda, aconseguir augmentar les vendes d'un site que comptava amb un alt nombre de visites".
Què vam fer
Iniciem el projecte amb una fase de descobriment i enteniment del canvi de marca i estratègia comercial que estava realitzant la companyia. Amb entrevistes en profunditat amb stakeholders, i recerca de l'experiència en botiga física. També analitzem les mètriques del site per poder conèixer el comportament dels seus usuaris i, sobretot, on es produïen els principals pain points i caigudes en el funnel del procés de compra. Incloem un benchmark sectorial per detectar millors pràctiques i un Cardsorting amb clients per redefinir la classificació de llibres i el sistema de navegació, millorant notablement la navegació a través de tot el catàleg.
Els resultats
1.
Augment del ràtio de conversió +30%.
+30%
conversió
“Amb el nou disseny de la fitxa de producte, aconseguim facilitar l'accés al llibre, no sols optimitzant la informació que oferíem del mateix, sinó també augmentant l'impacte visual del llibre com a producte”.
Gerard Adell
UX Consultant i Project Manager del projecte
Destaquem
Facilitar la cerca i selecció del llibre
des dels megues menús que ofereixen diferents punts d'accessos.
Unificació del format de les fitxes del llibre
sobre la base de la estrategía de venda de la companyia.
Optimització dels processos de Checkout i la fitxa de producte
per millorar les seves conversions.
Millora de les recomanacions de llibres
des de la creació de landings temàtiques per potenciar la capacitat de venda del site.
Altres projectes
rellevants
Tens un projecte en ment?
Treballem junts