Super3

Research per entendre el sector audiovisual infantil a Espanya

Redefinim la visió del canal Super3 sobre el comportament dels nens davant el consum televisiu
Enteniment del canvi de paradigma en el consum televisiu.
Definició full de ruta amb les accions futures.
Client
Sector
Administración pública
Metodologia
Discovery
Experience Research
Anar a la web
El repte
Obtenir insights sobre el consum televisiu infantil
Una tendència clara en el món audiovisual en els últims anys, és que els nens cada vegada veuen menys televisió convencional i consumeixen aquests continguts a les diferents plataformes tecnològiques o des de l’omnipresent YouTube.

Davant d’aquesta realitat, des del Super3 –canal de televisió pública de Catalunya adreçat a un públic infantil– tenien la necessitat de conèixer bé el comportament del seu públic davant el consum televisiu.

Amb aquesta necessitat, des de l’àrea digital de la Corporació, van contactar amb Multiplica per realitzar una investigació entre el seu públic potencial per validar o no les seves hipòtesis i analizar quins continguts estan mirant els nens actualment, des de quines plataformes i dispositius i en quin context familiar.
“Per abordar aquest projecte, ens vam trobar amb el repte d’entrevistar als nens i a les seves famílies, i això demana una aproximació diferent a la que utilitzem per entrevistar a adults. A més a més, per les restriccions de la pandemia, vam haver de realitzar les entrevistes de forma virtual. Però una vegada vam aconseguir accedir als nens, vam poder extreure insights molt interessants, per l’espontanietat i la sinceritat amb la que els nens van contestar a les nostres preguntes”.
Què vam fer?
Entrevistes en profunditat als nens i a les seves famílies
Vam començar la investigació des d’una comprensió de quina era la situació actual del Super3, quines eren les seves hipòtesis de partida, i quins serien els punts clau sobre els que basar la nostra investigació. Un cop definit l’abast del projecte, vam realitzar els qüestionaris de les entrevistes, tenint en compte la segmentació per franges d’edat dels nens (de 0 a 5 anys, de 6 a 9 anys i de 10 a 12 anys).

Com a conseqüència de les restriccions que van sorgir durant la pandemia, vam haver de realitzar les entrevistes en remot. A les entrevistes, vam preguntar als nens i als seus pares com veien els continguts audiovisuals per conèixer el seu comportament –els dispositius que utilitzaven, els horaris habituals i el temps de permanència– amb l’objectiu d’entendre quines dinàmiques es creaven.
També els hi vam preguntar sobre les seves preferències de continguts per conèixer quins canals, programes i sèries veien. I també vam conversar amb els pares sobre com controlaven les hores que els nens passen davant les pantalles i l’ús que feien del control parental.

Amb els resultats obtinguts vam realitzar una fitxa temàtica per cada família. I es va treballar sobre un board que ens va a ajudar a organizar els diferents post-its amb les idees principals que vam treure de les entrevistes, de manera que vam poder agrupar i categoritzar els nostres insights per temàtiques.

El resultat va ser una radiografía clara del que estan mirant els nens actualment, organitzat des de diferents temàtiques, que ens van oferir unes pautes de consum qualitatives. I a partir d’aquest punt, vam poder definir les àrees d’oportunitat pel Super3 en el curt, mitjà i llarg termini.
Aprenentatges clau
Tot i que fer investigació amb nens és complicat inicialment –trobar la mostra a la que es pot entrevistar i el to en el que realitzar les preguntes– una vegada vam accedir a ells, vam extreure informació molt valuosa. Clarament, els nens ofereixen la seva visió de manera més oberta i sincera que els adults.

Els gustos i interessos dels nens canvien amb molta rapidesa, i per tant, les organitzacions que ofereixen continguts, productes i serveis per aquest públic, han d’interioritzar la necessitat de realitzar un Research continuat amb ells.
Els resultats
1.
Realització d’una fotografia de l’estatus del sector audiovisual per nens a Espanya, entenent el canvi de paradigma que s’ha donat en els últims anys en els que han passat a consumir YouTube o plataformes com Netflix.
2.
Definició d’un llistat d’oportunitats i creació d’un roadmap amb les acciones que s’han de portar a terme en el curt, mitjà i llarg termini.
Enteniment del canvi de paradigma en el consum televisiu.
Definició full de ruta amb les accions futures.
“L’equip de Multiplica ens va aportar idees i reflexions clau que ens van ajudar a redefinir la visió del Super3 i el seu full de ruta. A cada pas del projecte, van demostrar gran professionalitat i coneixement de UX research, sumant una veritable passió per la investigació. La claretat argumentativa amb la que van presentar els resultats va ajudar molt a canviar el marc mental de l’equip intern i afrontar el procés de transformació amb un coneixement molt més profund dels hàbits de consum audiovisual dels nens i nenes”.
Geni de Vilar,
Àrea de Mitjans Digitals de TV3 i Catalunya Ràdio
Destaquem
Comprensió de la rapidesa en què es mou el món dels continguts audiovisuals,
sobretot entre el públic infantil per la capacitat que tenen d’incorporar els canvis.
Gran sintonia amb el client, per entendre les seves necessitats i expectatives,
que ens va ajudar a dimensionar el projecte i complir amb el nostre scope.
Aprenentatges per realitzar investigació qualitativa amb tot tipus de públic,
adaptant-nos en aquest cas a les particularitats d’un públic infantil.
Altres projectes
rellevants
Tens un projecte en ment?
Treballem junts