Innovació i Rellevància en el sector assegurador

Des de Multiplica analitzem les presències digitals de les asseguradores més innovadores del món i t’oferim les 20 millors pràctiques que hem obtingut.

Les asseguradores pioneres en tecnologia i digitalització han superat alguns dels obstacles que arrossegaven les asseguradores tradicionals en els seus processos de digitalització, elevant les experiències digitals dels seus clients.

El nivell de maduresa del sector li està permetent incorporar cada vegada amb major rapidesa noves tecnologies per a millorar productes i serveis, i també l’experiència completa dels seus clients.

En aquest eBook t’oferim una galeria de les millors pràctiques en la forma en com es plantegen aquestes experiències des d’una visió centrada en el client i la rellevància que li ofereixen les companyies asseguradores.