Política de privacitat

Política de privacitat

Incorporació de dades personals als fitxers de Multiplica

De conformitat amb el que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, “LOPD”), i el Reglament General de Protecció de Dades, informa que totes les dades personals que l’Usuari faciliti a través del Lloc web seran incorporats i tractats en els fitxers titularitat de Multiplica Inside S.L. amb la finalitat de poder prestar-li els serveis sol·licitats, així com per a mantenir-li informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes i serveis oferts per multiplica.com.

L’emplenament de totes les dades sol·licitades a través del Lloc web és necessària per a aconseguir una òptima prestació dels serveis posats a la disposició de l’Usuari. De no facilitar-se totes les dades, multiplica.com no garanteix que la informació i serveis facilitats puguin prestar-se, es prestin correctament o s’ajustin a les necessitats de l’Usuari.
Exercici de drets.

La finalitat serà mantenir a l’usuari informat sobre les novetats de Multiplica. La legitimació és el seu consentiment i les seves dades seran guardades a Multiplica Inside S.L. que està acollit a l’acord de seguretat EU – US Privacy. En qualsevol moment es podrà accedir, rectificar i suprimir les dades que l’usuari ha ofert.
L’Usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició prevists en la LOPD, mitjançant una comunicació escrita dirigida a Pç. Tirant lo Blanc 7-8 baixos 08005 Barcelona, Espanya; o bé mitjançant correu electrònic dirigit a barcelona@multiplica.com. En tots dos casos l’Usuari interessat haurà d’acompanyar una còpia del seu document nacional d’identitat, passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui.