Més conversions, vendes i ingressos seduint al client en tot el seu journey.

Situacions que podem resoldre amb el nostre expertise i metodologia
Què fem?
Millorar les teves conversions i nivells de venda, incidint en tot el journey i cicle de vida dels teus clients.
Conversion Rate Optimization (CRO)
Realitzem processos de millora contínua de les teves ràtios de conversió fent a/b testing o test multivariables al llarg de tot el teu funnel de compra.
Saber més
Intelligent Experience & Personalization Strategy
Definim i implementem estratègies de personalització i capes d'intel·ligència comercial que et permetin ser més oportú i rellevant.
Saber més
Revenue Optimization
Dissenyem el model de negoci que maximitzi la monetització del teu negoci digital i optimitzem la teva estratègia de preus.
Saber més
Digital Journey Optimization
Definim i implementem estratègies transversals multicanal per aconseguir captar, convertir i fidelizar leads i clients al llarg de tot el journey.
Saber més
Growth Hacking
Participem activament en com empènyer el creixement dels teus canals digitals i incrementar el lifetime value dels clients.
Saber més
Inbound Màrqueting
Creem aquells continguts i dinamitzem aquelles accions i iniciatives que ens permetin qualificar leads i convertir-los en clients.
Saber més
Customer Segmentation & Lead Scoring
Classifiquem i qualifiquem usuaris, leads i clients per activar estratègies i accions que els persuadeixin i sedueixin.
Saber més
Audience Creation & Predictive Modeling
Dissenyem models predictius que ens permetin crear audiències a les quals impactar de manera més cost-efectiva.
Saber més
Lifetime Value Optimization
Creem aquells continguts i dinamitzem aquelles accions i iniciatives que ens permetin qualificar leads i convertir-los en clients.
Saber més
Clients
Altres clients que ens han escollit
Seleccionem talent
Busques incorporar talent?
Parlem
Tens un projecte en ment?
Treballem junts